Naša ponuka

Min:
Avg:
Max:
Market
closed
Požadované obdobie vyberte potiahnutím myšou:
CELKOVO TOKIO LONDÝN NEW YORK
s-min priemer s-max s-min priemer s-max s-min priemer s-max s-min priemer s-max

Spoločnosť XTB používa na svojich webových stránkach nástroj zvaný cookies. Ak chcete získať informácie o používaní a nastavení cookies, prosím prečítajte si naše Vyhlásenie o ochrane súkromia. Nedostatočným nastavením blokovania cookies dávate súhlas k ich využívaniu.

×

Upozornenie: Obchodovanie s CFD a opciami nemusí byť vhodné pre všetkých investorov, pretože predstavuje vysoko špekulatívnu a rizikovú investíciu. CFD ako pákové finančné nástroje môžu mať za následok stratu presahujúcu počiatočný vklad. Pred zahájením obchodovania Vám dôrazne odporúčame oboznámiť sa so všetkými potenciálnymi rizikami súvisiacimi s obchodovaním CFD a opcií, rovnako tak ako s pravidlami obchodovania týchto finančných nástrojov.

X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna, organizačná zložka so sídlom Bratislava, Poštová 1, PSČ 811 06, IČO: 36859699, DIČ: SK4020230324, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Po, vložka č. 1623/B.